เข้าสู่ระบบ

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookiesช่วยเหลือ เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies

คุณเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่า

สำหรับนักศึกษา 

  • ให้นักศึกษาล็อกอินด้วย เลขประจำตัวนักศึกษา และรหัสผ่าน ตัวเดียวกันกับรหัสผ่าน Wifi  
  • ให้นักศึกษาใส่ชื่อ และ นามสกุล ในช่อง First name และ Surname ตามลำดับ
  • ให้นักศึกษาใส่ เลขประจำตัวนักศึกษา ในช่อง Student ID/Academic info. ในส่วนของ Optional 
  •  ถ้านักศึกษาไม่สามารถล็อกอินเข้าระบบได้ กรุณาติดต่อสำนักบริการคอมพิวเตอร์  อาคาร 7 ชั้น 4  โทรศัพท์หมายเลข 02-697-6284 

เนื่องจากระบบ eClassroom มีการเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้กับระบบ WiFi ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น หากผู้ใช้ไม่สามารถ login เข้าใช้ WiFi ของมหาวิทยาลัยได้ จะไม่สามารถเข้าใช้ระบบ eClassroom ได้เช่นกัน 

For students

  • Use your "Student ID" as Username and Password  with your UTCC-WiFi password.
  • Please, register with your "First name and Surname" to facilitate for monitoring by instructor.
  • Please fill in your Student ID in "Student ID/Academic Info"  (part of Optional).  
  • If you can not log-in into the system please contact The Office of Computer Services , 4th Floor Building No.7, Tel. 02-697-6284.

หากพบปัญหาการใช้งานระบบ โปรดติดต่อแผนกบริการออกแบบและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน อาคาร 9 ชั้น 5
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์  08.30-17.00 น. โทรศัพท์.  02-697-6277-9. หรือส่งเมล์มาที่ innovation@utcc.ac.th